Colonnade
Opdrachtgever: diverse woningcorporaties
Periode: 1996-1997


Een aantal ondernemende corporatiedirecteuren zag, met de EU in het verschiet en de middels het Waarborgfonds verkregen A3 status van de woningcorporatiesector in Nederland, goede mogelijkheden om rechtstreeks kapitaal van de Europese kapitaalmarkt aan te trekken wanneer de corporaties hun kapitaalvraag zouden weten te bundelen. Op deze wijze zou een meer concurrerende prijsvorming kunnen plaatsvinden, en zouden de corporaties kunnen gaan beschikken over verhandelbare schuldpapieren.
In goede samenwerking met Chris Zanders van Zanders & Partners treasury consultants heeft Gideon Consult de uitwerking en implementatie van het ondernemingsplan voor Colonnade aangepakt, leidend tot de succesvolle emissie op de Europese markt voor obligatieleningen.
In februari 2002 is Colonnade een samenwerking met

DuHAF Holding B.V. aangegaan, die verder gaat onder de naam ColonnadeDuhaf. Hiermee beschikken woningcorporaties over één eigen emissiekanaal om op de internationale kapitaalmarkten financieringsmiddelen te verwerven.

zie www.colonnadeduhaf.nl