Notaristuin - Winterswijk
Opdrachtgever: Woningcorporatie De Woonplaats

Al enige jaren houden verschillende partijen zich bezig met planvorming rondom de Notaristuin in Winterswijk. Samen met PPS Impuls is gewerkt aan een herinvulling van dit prachtig in het centrum gelegen gebied.

De Notaristuin is gelegen in het centrum van Winterswijk en hoorde bij een notarisvilla die inmiddels gesloopt is. In de tuin bevinden zich monumentale bomen en waardevolle begroeiing. De laatste jaren is de tuin in verval geraakt en heeft door de dichte begroeiing vooral ’s nachts in combinatie met de aanwezigheid van jongeren een onveilige uitstraling. De Gemeente is recent bezig met een opknapbeurt en ook de PPS Winterswijk (waarin onder andere Gemeente en De Woonplaats vertegenwoordigd zijn) heeft zich de ontwikkeling van de Notaristuin tot doel gesteld.

Naar aanleiding van een nieuwe impuls vanuit de PPS Winterswijk zijn in 2008 de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied opgesteld. In de eerste fase wordt de tuin heringericht en wordt aan de Roelvinkstraat een nieuwbouwcomplex ontwikkeld waarin 11 luxe koopappartementen zijn opgenomen.

Op dit moment is het VO voor het appartementencomplex goedgekeurd door de Welstand. Vanwege veranderende  marktomstandigheden is verdere ontwikkeling van het appartementencomplex op dit moment tijdelijk stopgezet.  

Leonie Lamberts was projectmanager van het Ontwerpproces van het appartementencomplex en heeft ook in PPS Impuls met partijen samengewerkt aan overall-project Notaristuin.